طراحی مالتی مدیا شرکت فولاد نصر

گروه کارخانجات صنعتی فولاد نصر آذربایجان متشکل از چندین شرکت فعال در بخش خصوصی از جمله ذوب آهن نصر آذربایجان ، گاز اکسیژن قلب آذربایجان ، سوله فلز آذربایجان ، گسترش فولاد نصر تبریز و چندین بخش بازرگانی داخلی و خارجی در سال ۱۳۸۶  با هدف تامین نیازهای اساسی استان به بهره برداری رسید.

TOP