پیامک صوتی چیست

پیامک صوتی، نسل جدید پیام های تبلیغاتی است که با ارسال متن صوتی ضبط شده به تلفن های ثابت و همراه در یک لحظه صدای شما به گوش تمام مخاطبان و مشتریان شما می رسد. این سیستم در گوشی، تبلت، یا نرم افزارهای سازمانی شما قابل دسترس است.

پیشنهاد ما استفاده از پیام های صوتی برای ایجاد تفاوت و به یاد ماندن تجارت شماست. می توانید شعار خود را در پیام صوتی قرار دهید و راه ارتباطی مثل شماره تلفن یا آدرس وب سایت خود را اطلاع دهید. پیام صوتی می تواند توسط تیم فنی ما یا خود شما ضبط شود.

نحوه ی دریافت و ارسال پیامک صوتی

در این سیستم، از طرف شماره دلخواه شما و یا شماره پنل ما با مخاطبان تماس گرفته می شود و پس از برداشتن تلفن توسط مخاطب، پیام ضبط شده پخش شده و تماس خاتمه می یابد. چنانچه مخاطب در آن لحظه پاسخگو نباشد، تماس از دست رفته برای او ثبت می شود و اگر طی ۲۴ ساعت آینده با آن شماره تماس بگیرد، پیام ضبط شده برای او پخش میگردد.

پیامک صوتی

TOP