عکاسی از مواد غذایی

عکاسی صنعتی

همه ما موادغذایی را می خریم، آنها را آماده کرده و مصرف می کنیم، درنتیجه لازم نیست برای تهیه سوژه عکاسی خود زحمت زیادی را تحمل کنیم. موادی در خانه شما وجود دارد که به راحتی می توانید از آنها استفاده کنید(بدون در نظر گرفتن آب و هوا) و با نوجه به فصل ها، تغییرات متناوبی از موادغذایی برای عکاسی خواهید داشت.

تقریباً با اطمینان می توان گفت تمامی عکس هایی که در مجلات و کتاب ها می بینید، با تکنیکهای عکاسی از مواد غذایی گرفته اند.

TOP