امکانات مورد نیاز در طراحی سایت آموزشگاهی (برگه)

طراحی سایت برای آموزشگاه ها و مراکز آموزشی نیاز به امکانات متفاوتی نسبت به سایر  وب سایت ها دارد. البته هدف از طراحی سایت برای یک آموزشگاه می تواند متفاوت باشد، سایت می تواند جنبه خبری و اطلاع رسانی داشته باشد و یا هدف آن آنلاین نمودن آموزش باشد. یک سامانه آموزشی از سه بخش اصلی تشکیل شده است: بخش دانش جویان ، اساتید و مدیریت سایت.

کاربران پس از ورود به سایت در صفحه اصلی اخبار آموزشی و اطلاعیه های آموزشگاه را می بیند و وارد پنل مربوط به خود می شود.

امکانات کلی و عمومی مورد نیاز یک وب سایت آموزشگاهی شامل موارد زیر است:

۱- پنل دانشجویی، در این پنل دانشجو می تواند برای ترم های جدید ثبت نام کنند، کارنامه خود را ببینند، با اساتید و مدیریت سایت در ارتباط باشند و اطلاعات خود را ویرایش کنند.
۲- پنل اساتید: در این پنل اساتید می توانند برنامه کلاسی خود را برای ترم های آینده مشخص کنند، نمرات دانشجویان را وارد کنند و با دانشجویان و مدیریت سایت در ارتباط باشند. همچنین فایل های آموزشی مورد نیاز را بارگذازی کنند تا دانشجویان بتوانند آنها را دانلود کنند.
۳- پنل مدیریت سایت: در این پنل مدیر یا مدیران سایت می توانند بر اساتید و دانشجویان مدیریت کنند، اجازه دسترسی به صفحات مختلف را به آنها بدهند و یا از آنها بگیرند و بر محتوای سایت نظارت داشته باشند و محتوا را اضافه یا حذف کنند.

TOP