آمارهای موبایلی

  • تصاویر ویدیویی موبایلی بیشترین مطلبی هستند که در شبکه های اجتماعی منتشر می شوند.
  • ۳۵ درصد سازمان ها قصد دارند بودجه خود برای تبلیغات در نسخه موبایلی شبکه های اجتماعی را افزایش دهند.
  • ۵۰ درصد کلیک های روی تبلیغات شبکه های اجتماعی در دستگاه های موبایلی به صورت تصادفی انجام می شود.
  • فیس بوک ۱۳ درصد از درآمدهای تبلیغات موبایلی در سال ۲۰۱۴ را به خود اختصاص داده است.
  • ۴.۲ میلیارد نفر از دستگاه موبایلی خود برای ورود به شبکه های اجتماعی استفاده می کنند.
TOP