تبلیغات در تلگرام

تبلیغات در تلگرام، تبلیغاتی گسترده و فراگیر است

شبکه های اجتماعی موبایلی، جدیدترین رسانه عمومی مردم است.

در برخی از مناطق بیش از 85% کاربران تلفن همراه از شبکه های اجتماعی موبایلی استفاده میکنند، و مرتب آن را چک می کنند. تبلیغات در شبکه های اجتماعی موبایلی بازخوردی عالی و تضمین بازگشت سرمایه دارد. می توانید پیام های خود را بر اساس مناطق شهری دسته بندی کنید و یا به تمام شماره های هر شهر ارسال کنید.

مزایای تبلغات در تلگرام

  • محدودیت متن ندارد
  • قابلیت ارسال عکس و ویدئو وجود دارد.
  • مسدودی ندارد
  • هزینه پیام های نرسیده بازگشت داده می شود.
  • گزارش دقیق از ارسال های انجام شده ارائه می شود.

  • امکان دریافت پیام  وجود دارد. یعنی از خطی که تبلیغات ارسال شده، پیام دریافت شود.
  • امکان ارسال هوشمند وجود دارد. پیام ها براساس تکی ، گروهی ، دفترچه تلفن ، منطقه ای ، کدپستی ، مشاغل و اصناف ، بین الملل قابل ارسال هستند.

TOP