ارسال sms یا پیامک تبلیغاتی از قدیمی ترین روش های تبلیغاتی است. بر اساس منطقه و یا پیش شماره می توان پیام تبلیغاتی هدفمند ارسال کرد.

TOP